גלריית עבודות

שיפוץ חנות בחולון 

 שיפוץ בדירה


 


פירוק דלת ומשקוף 
  


סגירת חדר חלוקה בגבס


 

בניית חומת בלוקים חוץ 


 

חומת בלוקים


פירוק ארונות מטבח וקרמיקה 

 
 

 
סיפריית גבס